Nishiguchi Kutsushita|埃及棉長襪 (深藍)
Nishiguchi Kutsushita|埃及棉長襪 (深藍)

  Nishiguchi Kutsushita|埃及棉長襪 (深藍)

  $570

  NISHIGUCHI KUTSUSHITA 創立於1950年,直至今日仍堅持在日本生產。 作為襪子製造領域的專業人士,他們不隨波逐流,並專注於完善、成熟、理想的產品。這使得NISHIGUCHI KUTSUSHITA能夠消除流行產品中經常出現的因生產過剩而造成的浪費,在努力創造滿足客戶需求的優質產品時,同時注重地球永續的發展。

  - 埃及長纖維棉 94%,聚酯纖維 5%,彈性纖維 1%

  - M: 25-27 cm;L: 27.5-30 cm

  - 日本製造

  回到頂部